top of page

Välkommen till FMV Kamratförening hemsida

TrV.jpg

Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet med uppgift att leverera försvarslogistik till sin viktigaste partner Försvarsmakten. I samarbete utformar och  förser FMV försvaret med försvarsmateriel och tjänster.

 

FMV har en aktiv Kamratförening som ger dig som slutat din tjänst på FMV en möjlighet att hålla kvar kontakten med myndigheten, arbetskamrater och kollegor. Veteranklubben är öppen för alla som slutat sin tjänst eller avgått med pension från FMV samt anställda vid FMV.

Under trivsamma former ordnar vi sammankomster av olika slag. Styrelsen arbetar alltid för att dessa aktiviter ska vara intressanta och genomföras med hög kvalitet. Som före detta FMV anställd är det mycket givande att ha kvar både kontakten med myndigheten och sina tidigare arbetskamrater.

 

Om Kamratföreningen

FMV Veteranklubb bildades 1984 och har för närvarande ca 600 medlemmar.

Vid årsmötet 2024 ändrades namnet till FMV Kamratförening

Under året ordnar vi ett antal olika aktiviteter som till exempel:

  • Föredrag med intressanta och aktuella ämnen

  • Studiebesök och guidade utflykter till sevärda platser

  • Resa med försvars- och kulturanknytning

  • Årsmöte med föredrag om något aktuellt ämne

  • Klubbafton under lättsamma former

 

Anmäl ditt intresse

Välkommen i en trivsam och aktiv förening. Anmäl ditt intresse att gå med i Kamratföreningen via e-post till fmvkamraterna@gmail.com  så sänder vi den information du behöver för att anmäla dig och få information om aktuella aktiviteter. Ansökningsblankett finns även under menyn Info och kan skickas digitalt till epost-adressen.

Kamratföreningens medlemsavgift är för närvarande 150 kronor per år.

OBS! Vissa sidor på denna hemsida kan vara svåra att läsa på mobiltelefon.

bottom of page