top of page
Styrelsens sammansättning och roller:

Styrelsen består av ordförande och 10 ledamöter.

Ordförande

Sekreterare vice ordförande

Bengt Verlestam

Carl von Heijne

Kassör

Rolf Höglund

Information

Ulla Jönsson

Medlemsregister

Hemsida

Christer Thorsson

Programkommitté

Irene Edström

Bertil Adler

Monica Strömstedt

Jan Villaume

Annika Örtlund

Adjungerade

Christer Bringemark

Mats Wiklund

Revisorer:

Owe Lindqvist (sammankallande)

Göran Forsberg

John Hübbert (suppleant)

Valberedning:

Desirée Almlund

Stig-Arne Gillander

Maria Ferngren (suppleant)

bottom of page