top of page

Kommande aktiviteter

Inbjudan till dessa aktiviter sänds ut till alla medlemmar via mail. Medlemmar som saknar epostadress kan efter anmälan få utskick via vanlig post. Ni som inte meddelat Er epostadress ombedes göra detta genom att skicka mail till fmvkamraterna@gmail.com.

OBS! Du kan inte anmäla Dig till en aktivitet förrän inbjudan erhållits per e-post eller post.

Betalning skall i förekommande fall göras först då anmälan skickats in enligt anvisningar på inbjudan och då plats erhållits, vilket meddelats via epost eller telefon. Då aktiviteten genomförs på FMV/TrV måste Du ange personnummer i Din anmälan samt medför legitimation vid aktivitetstillfället för inpasseringen.

Aktiviteter 2024
Datum
Anmärkning
Klubbafton
30 Januari
Genomförd
Föredrag av Ulf Hugo
20 Februari
Genomförd
Årsmöte
19 Mars
Genomförd
Föredrag Luftvärn
16 April
Genomförd
Flygvapenmuseum Linköping och tur på Göta Kanal
16 Maj
Inställd pga för få anmälda
Långresa till södra Tyskland
1 - 6 oktober
Inställd pga för få anmälda
bottom of page