top of page

Årsmöte 2023

Årsmötet genomfördes den 21 mars 2023 på restaurang Vingen på FMV/TrV. 

I samband med årsmötet informerade Överdirektör Eva Hagwall om FMV:s verksamhet.

48 medlemmar deltog i mötesförhandlingarna och klubben bjöd på kaffe med smörgås.

Årsmötesprotokollet finns att läsa under fliken "Info".

bottom of page