top of page

Aktiviteter 2021

På grund av Corona-epidemin blev det bara en aktivitet under detta år och det var Årsmöte för såväl 2020 och 2021. Årsmötena genomfördes den 16 mars 2021 via SKYPE med deltagande av styrelsen, valberedning samt rösträknare/justerare. Övriga medlemmar hade möjlighet att i förväg inkomma med synpunkter samt lämna sina röster.

 

Årsmötesprotokoll finns att läsa under fliken "Info" och Årsmötesprotokoll.

bottom of page