top of page
Här finns allmän information om FMV Veteranklubb Linköping

Genom att klicka på rubrikerna nedan kommer Du till informationen

Styrelsens sammansättning och roller för år 2024:

Ordförande

Vice Ordförande

Sekreterare

Vice Sekreterare

Kassör

Klubbmästare

Kansliansvarig

Foto och bildspel

Intervjuer

Porträtt och skyltar

Resegruppen

Data / Teknik

Adjungerade   Foto och bildspel

Nils-Bertil Oskarsson

Conny Hellman

Britt-Marie Dolk

Mona Träff

Barbro Nordström

Börje Jansson

Lillemor Carlsson

Göran Bergqvist

Gösta Persson och Göran Bergqvist

Nils-Bertil Oskarsson

Göran Bergqvist, Lillemor Carlsson och Britt-Marie Dolk

Göran Bergqvist och Leif Dahlberg

Egon Andersson, Roger Jirfjäll och Eyvind Stadig

Valberedning:

Lennart Burlin (sammankallande)

Sven-Arne Johansson

Veteranklubben Box 13400  

580 13 LINKÖPING

Org.nr 822001-6235

Bankgiro 785-0670

bottom of page