top of page

FMV Veteranklubb Linköping

Förening är egen juridisk person (eget organisationsnummer) men när föreningen instiftades sades det att den ska vara en underförening till FMV Veteranklubb. Idag finns medlemmar som är anslutna till båda förningarna. Information från Linköping kommer därför att finnas på FMV Kamratförenings hemsida. För navigering inom denna del används de svart knapparna med vit text.

Veteranklubben Box 13400  

580 13 LINKÖPING

Org.nr 822001-6235

Bankgiro 785-0670

bottom of page